Как да се отървете от пърхот от косата

901
how to get rid of dandruff from hair If you are thinking about How to Get Rid Of Dandruff From Hair, you are requesting nearly the unthinkable thing because everything takes time for a good result. Use this method that is given below produce a good result. 1. Coconut Oil and Lemon Massage Coconut oil supports your hair, while lemon juice treats dandruff at home without utilizing hurtful synthetic substances. Given beneath is the least demanding dandruff home cure: Stage 1: Heat 2 tablespoons of coconut oil and blend it with equivalent measures of lemon juice. Stage 2: Massage your scalp tenderly with the blend. Stage 3: Leave it on for 20 minutes before washing if off with cleanser. 2. Fenugreek Pack as a Dandruff Remedy This home solution for dandruff utilizes fenugreek seeds. Stage 1: Drain the remaining water and squash the mollified seeds into a glue. Stage 2: Let the sit for around 70 minutes. Stage 3: wash it off with a gentle cleanser. 3. Curd Treating dandruff at home with curd is somewhat untidy yet exceptionally compelling. Technique for utilizing curd as a home solution for dandruff is given beneath: Stage 1: Apply some curd to your hair and all around Stage 2: Let it sit tight for around 90 minutes. Stage 3: clean it off with a cleanser that is gentle. 4. Preparing Soda is an incredible home solution for dandruff Dandruff treatment can be completed at home with preparing soft drink also. The solution for utilize heating soft drink for dandruff treatment is given beneath: Stage 1: Wet your hair somewhat. Stage 2: Keeping your hair wet, rub a spoonful of preparing soft drink on your scalp. Stage 3: Leave it on for 90-120 seconds before washing it 5. Tea Tree Oil Stage 1: Pour a couple of drops of tea tree oil on your scalp and spread it equitably. Stage 2: Let it douse for 5 minutes. Stage 3: Wash it off with a mellow cleanser. 6.How To Use Apple Cider Vinegar To Cure Dandruff Apple juice vinegar is a standout amongst the best home solutions for dandruff and hair fall. Figure out how to treat dandruff with apple juice vinegar beneath: Stage 1: Mix equivalent amounts of apple juice vinegar and water and put it aside. Stage 2: After a standard hair wash, apply the blend on your wet hair. Stage 3: Massage your scalp well and abandon it on for 15 minutes before washing it off. 7. Henna or Mehndi Fix dandruff with this basic henna cure. Henna relaxes your hair, while lemon juice works its ponder in dandruff treatment. Stage 1: Mix Henna or Mehndi with tea alcohol, curd and a dash of lemon juice. Stage 2: Set this blend aside for around 8 hours. Stage 3: Apply it on your hair Stage 4: Leave it on for around 2 hours and after that wash off altogether. 8. Neem Juice helps fix dandruff at home Stage 1: Grind a bundle of neem leaves in a nourishment processor to shape a thick glue. Stage 2: Apply this glue on your scalp and let it sit for 10 minutes or thereabouts. Stage 3: Wash it off with water. 9. Multani Mitti Hair Pack Multani mitti reestablishes hair wellbeing. This straightforward dandruff cure utilizing multani mitti gives you delicate, plush hair and sans dandruff hair. Stage 1: Make a thick glue utilizing multani mitti, water and a dash of lemon juice. Stage 2: Apply this blend on your hair and scalp and abandon it on for around 20 minutes Stage 3: Rinse it off with water. 10. Orange Peel Pack functions Orange strip is another dandruff cure that can be attempted at home. Peruse how to utilize orange strip pack for dandruff expulsion underneath: Stage 1: Throw an orange strip in a nourishment processor and press in some lemon squeeze as well. Stage 2: Grind every one of the fixings into a glue. Stage 3: Apply this glue on your scalp and let it sit for 30 minutes before washing it off with a mellow cleanser. Keep in mind, every one of these cures should be connected somewhere around thrice seven days for best outcomes; keep on doing as such till you see the distinction. Aren't you glad that you're presently enabled to do your own dandruff treatment at home?
Трябва да се прочете:

Ако си мислиш за това как да се отървете от пърхота от косата, се иска почти немислимо нещо, защото всичко необходимо време за добър резултат. Използвайте този метод, който е даден по-долу се получи добър резултат.

 

как да се отървем от пърхот от косата Ако си мислиш за това как да се отървете от пърхота от косата, се иска почти немислимо нещо, защото всичко необходимо време за добър резултат. Използвайте този метод, който е даден по-долу се получи добър резултат. 1. Кокосово масло и лимон Масаж Кокосово масло поддържа косата си, докато лимонов сок лекува пърхот у дома, без да се използват вредни синтетични вещества. Като се има предвид под него да е най-малко взискателни пърхот дома лек: Stage 1: топлина 2 супени лъжици кокосово масло и го смесват с еквивалентни мерки лимонов сок. Stage 2: Масажирайте скалпа си нежно с бленда. Stage 3: Leave it on for 20 минути преди промиване ако с почистване. 2. Сминдух Pack като средство за защита на пърхот Това дома решение за пърхот използва семена на сминдух. Stage 1: Отцедете останалата вода и смачкате успокоен семената в лепило. Stage 2: Нека седи в продължение на около 70 minutes. Stage 3: измийте с лек препарат за почистване. 3. Изварата Лечение на пърхот у дома с извара е малко по-небрежен но изключително завладяваща. Техника за използване на извара като у дома решение за пърхот се дава под: Stage 1: Нанесете малко извара с косата си и всички около Stage 2: Оставете го да Оставете го в продължение нааво за около 90 minutes. Stage 3: го почистите с препарат за почистване, която е нежна. 4. Подготовка Сода е невероятен дом решение за пърхот лечение на пърхот може да бъде завършена в къщи с подготовката безалкохминути напитка също. Разтворът за използване отопление безалкохолна напитка за лечение на пърхот се дава под: Stage 1: Намокрете косата си до известна степен. Stage 2: Поддържане на косата си мокра, търка лъжица подготовката безалкохолна напитка на скалпа. Stage 3: Leave it on for 90-120 секунди преди измиване 5. Масло от чаено дърво Stage 1: Сипете няколко капки масло от чаено дърво върху скалпа си и да го разпредели справедливо. Stage 2: Нека го свалям за 5 minutes. Stage 3: Измийте с мек почистващ препарат. 6.Как да използвате Ябълков оцет да лекува пърхот Ябълков сок оцет е забележителни сред най-добрите решения за дома и пърхот косата падане. Разбера как да се отнасяме пърхот с ябълков сок оцет под: Stage 1: Смесете равни количества сок от ябълка оцет и вода и го остави настрана. Stage 2: След стандартно измиване на косата, нанесете сместа върху мократа си коса. Stageсценаасажирайте скалпа си добре и да го изостави в продължение на 15 минути преди промиване от. 7. Къна или мехнди Fix пърхот с този основен къна излекуване. Къна отпуска косата си, докато лимонов сок работи му размишлявам в пърхот лечение. Stage 1: Смесете Henna или мехнди с чай алкохол, извара и мъничко лимонов сок. Stage 2: Задайте тази смес настрана за около 8 часа. Stage 3: Нанесете го върху косата си Stage 4: Оставете го в продължение на около 2 часа и след това да се измие напълно. 8. Neem сок помага оправя пърхот у дома Stage 1: Смелете сноп от Neem листа в храна процесор да оформи плътна лепило. Stage 2: Apply this glue on your scalp and let it sit for 10 минути или приблизително толкова. Stage 3: Измийте мястото с вода. 9. Multani Mitti косата Pack Multani mitti възобновява косата благополучие. Това ясно пърхот лек използване Multani mitti ви дава деликатен, плюш коса и без пърхот косата. Stage 1: Направете дебел лепило използване Multani mitti, вода и щипка лимонов сок. Stage 2: Приложете тази смес върху косата и скалпа и да го изостави в продължение на около 20 Етап минути 3: Изплакнете с вода. 10. Многочелюстен Pack функПриложете тази лепило на скалпа и го оставете да се явят нархот лечение, което може да се направи опит за вкъщи. Чета как да я използвате оранжево лента пакет за пърхот експулсиране отдолу: Stage 1: Хвърли оранжева ивица в храна процесор и пресата в малко лимонов преса, както и. Stage 2: Смелете всеки един от фиксинга в лепило. Stage 3: Apply this glue on your scalp and let it sit for 30 минути преди промиване с мек почистване. Имайте предвид, всеки един от тези лекарства трябва да бъде свързан някъде около три пъти на седем дни за най-добри резултати; продължи да прави като такъв, докато не видите разликата. Не сте ли се радвам, че сте в момента, за да направите своя собствена лечение на пърхот у дома?

 

10 Най-добрите начини да се отървем от пърхота от косата

1. Кокосово масло и лимон Масаж

Кокосовото масло поддържа косата си, докато лимонов сок лекува пърхот у дома, без да се използват вредни синтетични вещества. Като се има предвид под него да е най-малко взискателни пърхот дома лек:

сцена 1: топлина 2 супени лъжици кокосово масло и го смесват с еквивалентни мерки лимонов сок.

сцена 2: Масажирайте скалпа си нежно с бленда.

Трябва да проверите:

сцена 3: Оставете го в продължение на 20 минути преди промиване с почистване.

 

2. Сминдух Pack като средство за защита на пърхот

Този дом решение за пърхот използва семена на сминдух.

сцена 1: Отцедете останалата вода и смачкате успокоен семената в лепило.

сцена 2: Оставете ги да седнат на около 70 минути.

сцена 3: измийте с лек препарат за почистване.

 

3. извара

Лечение на пърхот у дома с извара е малко по-небрежен но изключително завладяваща. Техника за използване на извара като у дома решение за пърхот се дава под:

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:   Как да лекува пърхота постоянно

сцена 1: Нанесете малко извара с косата си и всички около

сцена 2: Оставете го да седне здраво за около 90 минути.

сцена 3: го почистите с препарат за почистване, която е нежна.

 

4. Подготовка Сода е невероятна дома решение за пърхот

лечение на пърхот може да бъде завършена в къщи с подготовката безалкохолна напитка също. Разтворът за използване отопление безалкохолна напитка за лечение на пърхот се дава под:

сцена 1: Намокрете косата си до известна степен.

сцена 2: Поддържане на косата си мокра, търка лъжица подготовката безалкохолна напитка на скалпа.

сцена 3: Оставете го в продължение на 90-120 секунди преди измиване.

 

5. Масло от чаено дърво

сцена 1: Сипете няколко капки масло от чаено дърво върху скалпа си и да го разпредели справедливо.

сцена 2: Нека го свалям за 5 минути.

сцена 3: Измийте с мек почистващ препарат.

 

6.Как да използвате Ябълков оцет да лекува пърхот

Ябълков сок оцет е забележителни сред най-добрите решения за дома и пърхот косата падане. Разбера как да се отнасяме пърхот с ябълков сок оцет под:

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:   Как да се прихване коса Естествено вътрешни средства

сцена 1: Смесете равни количества сок от ябълка оцет и вода и го остави настрана.

сцена 2: След стандартно измиване на косата, нанесете сместа върху мократа си коса.

сцена 3: Масажирайте скалпа си добре и да го изостави в продължение на 15 минути преди промиване от.

 

7. Къна или мехнди

Fix пърхот с този основен къна излекуване. Къна отпуска косата си, докато лимонов сок работи му размишлявам в пърхот лечение.

сцена 1: Смесете Henna или мехнди с чай алкохол, извара и мъничко лимонов сок.

сцена 2: Задайте тази смес настрана за около 8 часа.

сцена 3: Нанесете го върху косата си

сцена 4: Оставете го в продължение на около 2 часа и след това да се измие напълно.

 

8. Neem сок помага оправя пърхот у дома

сцена 1: Смелете сноп от Neem листа в храна процесор да оформи плътна лепило.

сцена 2: Приложете тази лепило на скалпа и го оставете да се явят на 10 минути или приблизително толкова.

сцена 3: Измийте мястото с вода.

 

9. Multani Mitti Pack за косата

Multani mitti възобновява косата благополучие. Това ясно пърхот лек използване Multani mitti ви дава деликатен, плюш коса и без пърхот косата.

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:   Как да получите Perfect Body Shape At Home

сцена 1: Направете дебел лепило използване Multani mitti, вода и щипка лимонов сок.

сцена 2: Приложете тази смес върху косата и скалпа и да го изостави в продължение на около 20 минути

сцена 3: Изплакнете с вода.

 

10. Многочелюстен Pack

Orange ивица е друг пърхот лечение, което може да се направи опит за вкъщи. Чета как да я използвате оранжево лента пакет за пърхот експулсиране отдолу:

сцена 1: Хвърли оранжева ивица в храна процесор и пресата в малко лимонов преса, както и.

сцена 2: Смелете всеки един от фиксинга в лепило.

сцена 3: Приложете тази лепило на скалпа и го оставете да се явят на 30 минути преди промиване с мек почистване.

Имайте предвид, всеки един от тези лекарства трябва да бъде свързан някъде около три пъти на седем дни за най-добри резултати; продължи да прави като такъв, докато не видите разликата. Не сте ли се радвам, че сте в момента, за да направите своя собствена лечение на пърхот у дома?

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук